city of Alton, Illinois
101 E 3rd Street Alton, IL 62002
(618) 463-3500
Sorry, that blog cannot be found.

Alton Police Department

Alton Police Department Seal

1700 E. Broadway
Alton, IL 62002
618.463.3505

Alton City Hall

City of Alton Illinois - 1837

101 E. Third St
Alton, IL 62002
618.463.3500

Alton Fire Department

Alton Fire Department

333 E 20th
Alton, IL 62002
618.463.3565

For an Emergency Call 911